Kallelse till årsmötet

Elitdomareklubben i fotboll har härmed nöjet att kalla dig som medlem till 2018-års årsmöte.

Årsmötet kommer att hållas lördagen den 3 februari 2018 klockan 19.30 i konferensrum Route 66 på Scandic Elmia, Elmiavägen 8 i Jönköping.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

För aktiva medlemmar gäller som vanligt att vi klär oss i SvFF:s kostym.

Den medlem som önskar avge motion till årsmötet ombeds göra detta till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Fotbollshälsningar

EDK:s styrelse